Svensk krigsförsäkringsutredning slutfört

Utredningen som antagit namnet 2012 års krigsförsäkringsutredning överlämnade betänkandet Statlig försäkring på transportområdet i krig och kris (SOU 2013:28) till statsrådet Peter Norman (Finansdepartementet) den 2. maj 2013.

Sveriges Regering beslutade den 19 januari 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av reglerna om statlig krigsförsäkring med syfte att skapa en lämplig reglering mot bakgrund av allvarliga krissituationer som inträffat de senaste decennierna.

Försäkring på transportområdet i krig och kris SOU 2013:28