Solvens II i norsk rett

Cefor ber Finansdepartementet klargjøre en skattemessig usikkerhet i forbindelse med gjennomføringen av Solvens II.

I sitt høringssvar til forskriftsforslaget påpeker Cefor at det vil være et paradoks om Solvens II, som har til hensikt å sikre solide forsikringsselskaper, fører til en svekket kapitalsituasjon for de gjensidige foreningene i Norge. 

Cefor høringssvar 19.03.2015
Høringsbrev fra Finansdepartementet 19.12.2014
Høringsnotat fra Finanstilsynet 11.12.2014