Ny skipsarbeidslov på høring (Norge)

Nærings- og handelsdepartementet har sendt på høring skipsarbeidslovutvalgets innstilling NOU 2012:18 Rett om bord, hvor det bl.a. fremsettes et forslag til en ny lov - skipsarbeidsloven - som er foreslått å erstatte den nåværende sjømannsloven av 1975.

Høringsfrist er 1. februar 2013.

Høringen og utvalgets innstilling er tilgjengelig på NHDs hjemmeside.