Evaluering av maritim strategi "Stø kurs"

Cefor understreker i sitt høringssvar til Næringsminister Trond Giske betydningen av en forutsigbar, konkurransedyktig maritim politikk gjennom en videreføring og forsterkning av strategien "Stø kurs".

Næringsminister Trond Giske inviterte i februar til synspunkter, vurderinger og innspill for å evaluere virkningen av strategien "Stø kurs" og finne veien videre for den norske maritime næringen.

Cefor har deltatt i høring direkte og gjennom Maritimt Forum.

Link til høringssak

Innspill fra Cefor 30.04.2012

Innspill fra Maritimt Forum 11.04.2012

Innspill fra Maritimt Forum 30.04.2012

Høringsfrist: 1. mai 2012