Endringsforskrift Norge - forsikringstekniske avsetninger

Finanstilsynet har sendt på høring endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring.

Høringsfrist 21. mai 2012.

Høringsbrev med utkast til forskrift

Høringssvar Cefor 18.05.2012