Atenförordningen i svensk rätt

Utredning om Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter - Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt ble presentert 5. mars 2012.

SOU 2012:8 lämnar förslag til tillämpning av den EU-rättsliga Atenförordningen om skadeståndsansvar vid passagerartransporter till sjöss från 31 december 2012. Utredningen tar också fram underlag för bedömningen om Sverige bör tilträda Atenkonventionen.

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter - Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt, SOU 2012:8