2022

24 June 2022

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Høring - Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften - definisjon av store risikoer

15 September 2022

25 May 2022

Norwegian Ministry of Justice and Public Security:
Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder
- Høringsbrev
- NOU 2022:1, avgitt 23. februar 2022

15 September 2022

13 January 2022

Finanstilsynet (Norway):
Oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

Innspill fra Cefor

10 February 2022