2021

7 May 2021

European Commission:
Sustainable finance - obligation for certain companies to publish non-financial information (taxonomy) - Draft Act

2 June 2021

11 February 2021

 

23 March 2021

Finansdepartementet (Sweden):
Lagrådsremiss: Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

Prop. 2020/21: 129

Enters into force 30 June 2021

9 February 2021

Norwegian Maritime Authority:
Høring - Forslag til ny forskrift om trygghet i passasjerområde

9 May 2021

5 January 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

19 February 2021