2020

21 April 2020

Finansdepartementet (Norway):
Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

21 April 2020
26 March 2020

Finansdepartmentet (Sweden):
Prop 2019/20:138: Vissa frågor om försäkring och tjänestepension

Enters into force 1 July 2020
25 March 2020

Finansdepartementet (Norway):
Press release: Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

 
17 March 2020

Finansdepartementet (Sweden):
Prop 2019/20:111: Bilateralt avtal mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring