Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

24 June 2022

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Høring - Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften - definisjon av store risikoer

15 September 2022

25 May 2022

Norwegian Ministry of Justice and Public Security:
Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder
- Høringsbrev
- NOU 2022:1, avgitt 23. februar 2022

15 September 2022

13 January 2022

Finanstilsynet (Norway):
Oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

Innspill fra Cefor

10 February 2022