Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

12 June 2020

Regjeringen (Norway):
Strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

 

11 June 2020

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Endring av forskrift om miljømessig sikkerhet og farlig last for gjennomføring av OSV Chemical Code

Høringsutalelse fra Cefor

4 September 2020

 

12 June 2020

28 May 2020

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Anmodning om innspill til Regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen

Innspill fra Cefor

15 June 2020

 

12 June 2020

21 April 2020

Finansdepartementet (Norway):
Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

21 April 2020
26 March 2020

Finansdepartmentet (Sweden):
Prop 2019/20:138: Vissa frågor om försäkring och tjänestepension

Enters into force 1 July 2020
25 March 2020

Finansdepartementet (Norway):
Press release: Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

 
17 March 2020

Finansdepartementet (Sweden):
Prop 2019/20:111: Bilateralt avtal mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring