Beredskapsordning for statlig varekrigsforsikring (BSV)

Advisory Forum for Norwegian State War Risks Insurance of Cargo

Finn Eriksen and Niklas Sonnenschein.