Svein Ringbakken

2013-2015

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)