Training Course for Surveyors 30 October 2013

Cefor is arranging a training course in Norwegian for surveyors. Cefor arrangerer et seminar for surveyere på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen onsdag 30. oktober 2013. Seminaret tar for seg skriving av skaderapporter, med fokus på surveyerens rolle og saksbehandlernes behov. 

Tanken er at seminaret også skal være et treffpunkt mellom assurandører(skadeavdelingene) og aktive surveyere samt for dem som måtte gå med tanker om å begynne som surveyer i det maritime miljø. Seminaret koster Nkr 1200.

Last ned  programmet           

Påmeldingsskjema - betaling via bank

Påmeldingsskjema - betaling med kredittkort

Registreringen er nå lukket - Seminaret er fulltegnet.