Seminar 15. april: Forsikringer og Arktis

Nordisk institutt for sjørett inviterer i samarbeid med Cefor og Norges Rederiforbund til seminaret Forsikringer og Arktis.

Seminaret er tre-delt og vil ta for seg aktivitet i nordområdene, risikobildet og forsikringstilbud, med mulighet til påmelding for hver enkelt del.

Tid:Onsdag 15. april kl. 11.00 - 18.00, med påfølgende bevertning
Sted:Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25, Oslo

Lenke til mer informasjon og påmelding 

Program