2018

     
8 February 2018

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Lagrådsremiss (Sweden)

from 1 July 2018
7 February 2018

Endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak
Høringsforslag fra Finansdepartementet (Norway)

7 May 2018
31 January 2018

Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren
Høring NOU 2018:3 (Norway)

2 May 2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: