2017

16.03.2017

Skärpt ansvar för fartygsvrak
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet (Sverige)

 
13.01.2017

Utredning av om Sverige bör tilträda Rotterdamreglerna
Uppdrag från Justitiedepartementet (Sverige)

01.02.2018

For further information, contact:

Helle Hammer
Phone: +47 23 08 65 57
E-mail: